جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ..........
      در جلسه هم اندیشی راه اندازی رشته نورو ساینس مطرح شد :
دکتر ابطحی : به تحقق آرمان هاو آینده روشن دانشگاه آزاد اسلامی در حیطه علوم پزشکی شک نکنید

 

     ...............

 

 

 

 

 

در جلسه هم اندیشی راه اندازی رشته نورو ساینس مطرح شد :
دکتر ابطحی : به تحقق آرمان هاو آینده روشن دانشگاه آزاد اسلامی در حیطه علوم پزشکی شک نکنید
نسخه قابل چاپ

Preview