جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ......
      با حضور رئیس دانشگاه :
نشست تخصصی مقدمات راه اندازی رشته نورو ساینس در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

 

     .....

 

 

 

 

 

با حضور رئیس دانشگاه :
نشست تخصصی مقدمات راه اندازی رشته نورو ساینس در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview