جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه "مدیریت زمان"در روز شنبه مورخ 5 اسفند ماه سال 96 برای دانشجویان عضو باشگاه و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی خبر داد.
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان صورت گرفت:
برگزاری کارگاه مدیریت زمان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

      دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم پزشکی تهران هدف از برپايي اين كارگاه را چنين بيان نمود : با توجه به ضرورت برنامه ریزی صحیح و استفاده بهینه از زمان، این کارگاه علمی برای دانشجويان برگزار گردید.
دکتر سمیرا حقوقی مدرس این کارگاه آموزشی درباره اهمیت و ضرورت برگزاری این دوره آموزشی گفت: مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت هاست که افراد را در استفاده از زمان کمک می کند، احتمالا روشن ترین دلیل عدم استفاده افراد از مدیریت زمان، عدم آگاهی از اهمیت زمان، سستی و تنبلی، و بدون هدف و انگیزه بودن است.

 

 
 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان صورت گرفت:
برگزاری کارگاه مدیریت زمان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview