جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تعيين وتكليف نيروهاي شركتي بيمارستان بوعلي

 

     

رئيس بيمارستان بوعلي واحد پزشكي تهران خبر داد:

تعيين وتكليف نيروهاي شركتي بيمارستان بوعلي در واحد پزشكي تهران

دكتر سيد احمد سيد مهدي رئيس بيمارستان بوعلي تابعه واحد پزشكي تهران طي گفتگويي اعلام نمود : با اشاره به تصويب سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي كليه نيروهاي شركتي مركز پزشكي ، آموزشي - درماني بوعلي از وضعيت شركتي خارج و بصورت قرار داد كار معين زير پوشش دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفتند .بيمارستان بوعلي تبديل به سازماني مشتري‌مدار و در عين حال برخوردار از ويژگي‌هاي نوآوري، خلاقيت و پويايي و بسترساز تحقق شعارهاي مهرورزي و تكريم مردم را اولويت اصلي خود مي‌داند و براي تحقق آن نيازمند نيروي انساني مشاركت‌پذير و داراي انگيزه است.

رئيس بيمارستان بوعلي با اشاره به مصوبه دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه تعيين تكليف نيروهاي شركتي افزود: از كارمندي كه دغدغه‌هاي مختلف اقتصادي داشته باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه با فراموش كردن اين مشكلات، تمام توان خود را صرف تكريم ارباب رجوع كند اما توجه به دغدغه‌هاي كاركنان و تكريم آنان، به خصوص در سازمان‌هايي مانند بيمارستانها گام اول براي تكريم ارباب رجوع مي باشد .

شايان ذكر است بيمارستان بوعلي در شرق شهر تهران واقع است و یکی از چهار مرکز درمانی وابسته به واحد پزشکی تهران مي باشد و تا كنون خدمات ارزنده اي را به اهالي منطقه ارائه داده است.

 

 
 

تعيين وتكليف نيروهاي شركتي بيمارستان بوعلي نسخه قابل چاپ

Preview