جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مسلمانان و در رأس آن ایرانیان هزار سال پرچمدار پزشکی در جهان بودند، تاکید کرد:
مرجعیت علمی موضوع تازه‌ای برای ما نیست و ما می‌توانیم به این مرجعیت برسیم همانطور که گذشتگان ما به آن رسیدند و امیدوارم دکتر نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و همکاران وی کاری کنند که مرجعیت علمی در حوزه آموزش پزشکی دوباره به ایران بازگردد.
      دکتر ولایتی در چهارمین همایش مرجعیت علمی:
می‌توانیم مرجعیت علمی را در آموزش پزشکی به ایران برگردانیم

 

     رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در باره سابقه و جایگاه دانشگاه جندی شاپور به عتوان اولین مرکز آموزش پزشکی در جهان گفت : این دانشگاه حدود ۱۷۰۰ سال سابقه دارد و قدمت آن به سال ۱۲۷۱ میلادی برمی‌گردد.
وی افزود:فعالیت‌های دانشگاه جندی‌شاپور در ابتدا محدود بود، ولی به تدریج توسعه پیدا کرد و علوم پزشکی در این دانشگاه به سه زبان پهلوی، سریانی و سانسکریت تدریس می‌شد و استادان مختلفی از کشور‌های جهان در این دانشگاه حضور داشتند.
وی تصریح کرد : مسیحیان نسطوری نیز به دلیل اعتقاد به توحید، به دستور انوشیروان در این دانشگاه تدریس می‌کردند و مجموعه پزشکانی که در این دانشگاه حضور داشتند، توانسته بودند علم پزشکی در ایران را رونق بخشند.
دکتر ولایتی با بیان اینکه پس از ورود اسلام به ایران، یکی از اولین شهر‌هایی که بدون جنگ تسلیم شد و اسلام را پذیرفت، جندی‌شاپور بود، گفت: با توجه به اهمیتی که اسلام برای علم قائل است، مسلمانان از این دانشگاه بهره زیادی بردند و اساس پزشکی بیت‌الحکمه در بغداد توسط پزشکان جندی‌شاپور بنا نهاده شد.
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در هیچ تمدنی به اندازه ایران کتاب پزشکی وجود ندارد، گفت: حدود ۱۴ هزار کتاب با متن پزشکی در ایران نوشته شده است و پزشکی ایرانی از گذشته تاکنون اینگونه نبوده است که فقط از کشور‌های دیگر تقلید کند بلکه ایرانیان و مسلمانان بر علم پزشکی افزودند.وی ادامه داد: قدیمی‌ترین کتاب پزشکی که به زبان فارسی باقی مانده است، کتاب «هدایه المتعالمین فی‌الطب» نوشته ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری ملقب به اخوینی بخاری است که این کتاب را برای فرزند خود به نگارش درآورد. در این کتاب درخصوص تعریف علم پزشکی آمده است که «پزشکی پیشه‌ای بود که تندرستی آدمیان را نگه دارد و جون رفته باشد باز آرد از روی علم و عمل».
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ابومنصور موفق هروی کهن‌ترین کتاب فارسی موجود در داروشناسی را به رشته تحریر درآورده است، گفت: نخستین کسی که کتاب جامعی در حوزه حوزه علوم پزشکی بالینی تدوین کرده است، محمد بن زکریای رازی با کتاب «الحاوی» است که اخیراً در ۲۳ جلد به زبان فارسی ترجمه شده است.
وی با اشاره به کتاب «قانون» ابوعلی سینا، گفت: علت ماندگاری «قانون» در تاریخ طب، این است که ابن سینا برای اولین بار پزشکی را به صورت منطقی بیان کرد. نجم‌الدین محمد بن الیاس شیرازی هم نخستین کسی است که در تاریخ طب کتاب مصور دقیق آناتومی نگاشته است.
دکتر ولایتی با بیان اینکه طبابت ایران اسلامی در گذشته به هند منتقل شد، گفت: اکنون در هند دو نوع پزشکی یونانی و پزشکی جدید وجود دارد که مرجع پزشکی یونانی آن‌ها کتاب‌های ایرانی است، اما به دلیل استعمار هندوستان توسط انگلیس، این پزشکی به پزشکی یونانی معروف شده است.رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مسلمانان و در رأس آن ایرانیان هزار سال پرچمدار پزشکی در جهان بودند، گفت: مرجعیت علمی موضوع تازه‌ای برای ما نیست و ما می‌توانیم به این مرجعیت برسیم همانطور که گذشتگان ما به آن رسیدند و امیدوارم دکتر نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و همکاران ایشان کاری کنند که مرجعیت علمی در حوزه آموزش پزشکی دوباره بازگردد.

 

 

 

 

 

دکتر ولایتی در چهارمین همایش مرجعیت علمی:
می‌توانیم مرجعیت علمی را در آموزش پزشکی به ایران برگردانیم
نسخه قابل چاپ

Preview