جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر پيمان شاه حسيني معاون آموزشي بيمارستان اميرالمومنين(ع)از برگزاری كنفرانس علمي «هايپرتانسيون سيستميك و درمان آن» در بيمارستان اميرالمومنين(ع) در تاریخ چهارشنبه ١٦ اسفند ماه خبر داد .
      كنفرانس علمي هايپرتانسيون سيستميك و درمان آن در بيمارستان اميرالمومنين(ع) برگزار مي شود

 

     معاون آموزشي بيمارستان اميرالمومنين(ع) در خصوص اهميت و هدف از برگزاري اين برنامه علمی آموزشی گفت : متاسفانه امروزه با توجه به افزايش شيوع چاقي،رژيم هاي نامناسب غذايي و نداشتن برنامه ورزشي منظم شاهد افزايش شيوع فشار خون بالا به خصوص در سنين پايين تر هستیم. وی با ابراز امیدواری از برگزاري چنين كنفرانس هايي گفت : در این نشست های تخصصی زمینه هم اندیشی و انتقال تجربیات مفید برای پزشکان و گروه های مختلف بالینی در جهت تشخيص،بررسي ،علل قابل اصلاح و درمان صحيح تر فشار خون فراهم می آید . وی با بیان اینکه با همکای و مشارکت متخصصان انتظار می رود در آينده شاهد كاهش عوارض مغزي و قلب و عروقي مرتبط با فشار خون بالا باشيم. دکتر شاه حسینی با بیان جزئيات بیشتری ازچگونگی برگزاري كارگاه گفت:با توجه به اهميت تشخيص و درمان پرفشاري خون ، این کنفرانس براي گروه هدف متخصصين قلب ،طب اورژانس،زنان ،پزشكان عمومي و كارشناسان پرستاري و مامايي دارای امتیاز بازآموزی از مرکزآموزش مداوم معاونت علوم پزشکی آزاد اسلامی در بيمارستان امير المومنين(ع) برگزار مي گردد و دكتر مهدي كريمي مسئولیت دبیر علمی این کنفرانس مسئولیت برنامه ریزی و نظارت علمی را عهده دار است .

 

 
 

كنفرانس علمي هايپرتانسيون سيستميك و درمان آن در بيمارستان اميرالمومنين(ع) برگزار مي شود نسخه قابل چاپ

Preview