جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    رئیس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از کسب مقام سوم تیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و کسب عنوان بهترین بازیکن به خانم بيتا ابراهيمي دانشجوي مهندسي پزشكي در مسابقات تنيس روي ميز دانشگاههاي آزاد اسلامي استان تهران خبر داد .
      کسب عنوان بهترين بازيكن مسابقات تنيس روي ميز به دانشجوی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی تهران

 

     رئیس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ضمن اعلام این خبر گفت : در مسابقات تنيس روي ميز دانشگاههاي آزاد اسلامي استان تهران که به ميزباني واحد تهران مركزي در تاريخ هشتم اسفندماه برگزارشددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در مسابقات تيمي مقام سوم را كسب نمودند.
اسامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در مسابقات تنيس روي ميز دانشگاههاي آزاد اسلامي استان تهرانعبارتند از: خانم ها فاطمه حاجي باقري دانشجوي سلولي مولكولي ، مهستي گنجي دانشجوي مهندسي بهداشت محيط ، بيتا ابراهيمي دانشجوي مهندسي پزشكي ، شيرين خدادادي دانشجوي هوشبري و مربي تيم اعزامي خانم زهرا حياتي و سرپرست تيم اعزامي خانم نرگس كوه نژاد بودند .

 

 

 

 

 

کسب عنوان بهترين بازيكن مسابقات تنيس روي ميز به دانشجوی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview