جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه "نحوه نگارش CV و رزومه" در روز دوشنبه مورخ 14 اسفند ماه سال 96 برای دانشجویان عضو باشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی خبر داد.
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان صورت گرفت:
برگزاری کارگاه نحوه نگارش CV و رزومه در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     دکتر تانیا داوری مدرس این کارگاه آموزشی درباره اهمیت و ضرورت برگزاری این دوره آموزشی گفت: رزومه‌نویسی از اساسی‌ترین نیازها برای ورود به مقاطع تحصیلی مختلف، به خصوص دکتری و پذیرش در موقعیت‌های کاری می‌باشد.
وی افزود : در یک نگاه اجمالی آماده‌سازی رزومه کاری ساده و معمول به نظر می‌رسد، اما متأسفانه عدۀ زیادی از دانشجویان آماده‌سازی روزمه را تنها بر اساس تکیه بر سلیقه فردی یا نظر دوستان و حتی در مواردی تأثیرپذیری از نکات ناکامل و بعضاً اشتباه موجود در فضای اینترنت انجام می‌دهند.
شایان ذکر است رزومه از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است که برای هر فرد بسته به توانایی‌ها و مصرف مورد استفاده بسیار متفاوت می‌باشد و به خصوص دانشجویان خواستار ادامه تحصیل در خارج از کشور می‌بایست ماه‌ها بر روی رزومه خود وقت گذاشته تا آن را متناسب با توانایی‌های برجسته‌ی خود و ویژگی‌های مورد نظر دانشگاه مقصد فراهم سازند.

 

 
 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان صورت گرفت:
برگزاری کارگاه نحوه نگارش CV و رزومه در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview