جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حضور فعالانه اعضاي هيات علمي گروه پرستاري واحد پزشكي در سي و چهارمين كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

 

     خانم بهناز فراهاني،مدير گروه پرستاري كودكان دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود :دركنگره جامعه جراحان سال جاري اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري در شاخه پرستاري جراحي با ارائه مقاله ، ايرادسخنراني و برگزاري ميزگرد هاي تخصصي حضور فعالانه و موثري داشته اند . برخي از فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي در اين كنگره علمي به شرح زير بوده است:

خانم بهناز فراهاني:عضو هيئت علمي پرستاري كنگره ، عضو هيئت رئيسه،سخنراني علمي و شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

خانم زهرا عبدالرضا قره باغ: عضو هيئت علمي پرستاري كنگره،عضو هيئت رئيسه،سخنراني علمي و شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

خانم سيمين اسماعيل پور: شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

خانم هايده ممي يانلو: شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

خانم شيوا صالحي: شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

خانم مرجان وفايي،شركت در ميز گرد چگونگي تشخيص و مراقبت از توده هاي پستان.

وي افزود : سي و چهارمين كنگره جامعه جراحان ايران،از تاريخ 11 الي 15 ارديبهشت سال جاري با حضور متخصصان و جراحان رشته هاي پزشكي،اعضاي هيئت علمي پرستاري و پرستاران در مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار شده است. در اين كنگره سالانه مجموعه اطلاعات جديد به همراه نيازهاي جراحي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و هدف از برگزاري اين كنگره،ارتقاي علمي و عملي جراحان و پرستاران و در نتيجه ارتقاي سطح علمي خدمات داده شده به بيماران كشور مي باشد.
 

 

 
 

حضور فعالانه اعضاي هيات علمي گروه پرستاري واحد پزشكي در سي و چهارمين كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران نسخه قابل چاپ

Preview