جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    با توجه به اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آغاز فعالیتهای آموزشی دانشگاه از روز شنبه ۱۸ فروردین ماه اعلام می گردد. @IAUMST_PR
      معاونت آموزشی :
شنبه 18 فروردین ماه آغاز فعالیت های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اعلام شد.

 

     .

 

 
 

معاونت آموزشی :
شنبه 18 فروردین ماه آغاز فعالیت های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اعلام شد.
نسخه قابل چاپ

Preview