جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران دريازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي با عنوان رهبري آموزشي

 

     شیدا جلالی مربي دانشکده پرستاری ومامایی واحد پزشکی تهران با ارائه مقاله ( بررسي چالشها و راهكارهاي آموزش از راه دور در علوم پزشكي ) درهمايش كشوري آموزش علوم پزشكي با عنوان رهبري آموزشي که در ارديبهشت ماه سال جاري در مركز همايش ها ي رازي برگزار شد ، شرکت نمود .

محورهاي اصلي این کنگره: 1- مدل هاي رهبري در آموزش علوم پزشكي 2- نقش ها و مهارت هاي رهبران آموزش علوم پزشكي 3- نقش رهبري آموزشي در توسعه نظام سلامت4- پاسخ گويي در آموزش علوم پزشكي

5- بهره وري آموزشي در علوم پزشكي 6- تعالي آموزشي در علوم پزشكي 7- آينده نگاري و آينده پژوهي در علوم پزشكي 8- رهبري در محيط آموزش علوم پزشكي و همچنين محورهاي اصلي بخش دانشجويي عبارتند از : 1- دانشجوي آينده 2- دانشجوي پاسخ گو 3- يادگيري مادام العمر 4- دانشجو و تعالي آموزشي

شایان ذکر است اين همايش ملي به همت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني ايران برگزار شده است .

 

 
 

ارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران دريازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي با عنوان رهبري آموزشي نسخه قابل چاپ

Preview