جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مدیرکل دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌ اندازی سامانه جدید کمیته اخلاق در وزارت بهداشت و لزوم ثبت نام تمامی واحدهای دانشگاهی در این سامانه خبر داد.
      دکتر هنگامه بختیار:
تمامی واحدهای دانشگاهی ملزم به ثبت نام در سامانه کمیته اخلاق شدند

 

     دکتر هنگامه بختیار درخصوص راه اندازی سامانه کمیته اخلاق در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یک سامانه ملی در سطح کشور در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده است که تمامی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و همه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور یا دانشگاه هایی که کد اخلاق گرفته اند، ملزم به ثبت نام در این سامانه هستند.
وی افزود: تمامی تحقیق های زیست محیطی و زیست پزشکی که نیازمند داشتن شناسه اخلاق است، باید در کمیته اخلاق آن واحد مطرح شود تا پایان نامه و طرح مورد نظر کد اخلاق دریافت کند.
مدیرکل دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برمبنای سیستمی که در کمیته اخلاق وجود دارد، 9 نفر (3 حقوقدان، 3 پژوهشگر و متخصص اخلاق زیست پزشکی و 3 متخصص اپیدمیولوژی) باید در دپارتمانی که کمیته اخلاق در آنجا قرار می گیرد، وجود داشته باشند.
دکتر بختیار در پایان تصریح کرد: کمیته اخلاق وظیفه دیگری نیز دارد و آن بررسی شکایت هاست که مربوط به بررسی حوزه پژوهش است. به عنوان مثال اگر یک نفر یا یک مجله از پژوهشگری شکایت کند که مقاله ای در آن سرقت و یا تقلب شده است، این موضوع در کمیته اخلاق ملی و در داخل دانشگاه و کمیته های اخلاق سازمانی بررسی و پیگیری می شود.

 

 
 

دکتر هنگامه بختیار:
تمامی واحدهای دانشگاهی ملزم به ثبت نام در سامانه کمیته اخلاق شدند
نسخه قابل چاپ

Preview