جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تقويم دانشگاهي نيمسال اول 89-90 در واحد پزشكي تهران اعلام شد

 

     دكتر فرهاد ادهمي معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : تاريخ شروع ترم جديد تحصيلي كليه رشته هاي تحصيلي اعم از گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي 27 شهريور ماه و پايان ترم تحصيلي به ترتيب رشته هاي تحصيلي در گروه هاي ياد شده تاريخ هاي 16 و 23 ديماه سال جاري خواهد بود . دكتر ادهمي افزود : شروع ترم رشته تحصيلي پزشكي درمقطع فيزيوپاتولوژي از اول مهرماه و پايان ترم 28 اسفند ماه مي باشد كه شروع و پايان امتحانات اين مقطع مطابق اعلام دانشكده است . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران گفت : برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت پژوهشي بر روی سایت واحد پزشکی تهران به آدرس : www.iautmu.ac.ir متعاقبا اعلام خواهد شد شايان ذكر است : برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشگاه با امكاناتي بسيار زياد و امنيت 100 درصد و خطاي صفر در نيم سال اول سال تحصيلي 89-90 در تاريخ هاي اعلام شده انجام مي گردد .

 

 
 

تقويم دانشگاهي نيمسال اول 89-90 در واحد پزشكي تهران اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview