جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دو انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     معاون آموزشی و رئیس دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با احکامی از سوی دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر سید حمید جمال الدینی عزآبادی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و دکتر ابراهیم بلالی به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شدند.
دکتر ابطحی که بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی واحد تهران و ابلاغ نمودار سازمانی مربوط این احکام را صادر کرده است، خطاب به نامبردگان ابراز امیدواری کرد تا با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی سرمایه های انسانی دانشگاه و اساتید صاحب نظر، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح، شئونات و اموال دانشگاه کنند.
وی همچنین، از زحمات دکتر سید محمدمسعود شوشتریان در دوره معاونت آموزشی و دکتر حسین فهیمی در دوره ریاست دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران قدردانی کرد.

 

 
 

دو انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview