جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري سومين جلسه كميته شورای پ‍ژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا امير خاني مسئول كميته پژوهشي زنان واحد پزشكي تهران طي گفتگويي اعلام نمود : در سومين جلسه شوراي پژوهشي زنان گزارش كاملي از جلسه نمايندگان كميته ها و هسته هاي پژوهشي واحد هاي منطقه 8 و 12 كه در مورخه 8/2/89 در واحد تهران جنوب برگزار شد ، ارائه گرديد .

وي افزود : طي اين جلسه دكتر ياريگر روش مسئول تشكلهاي واحد پزشكي تهران توضيحاتي را درمورد تعداد ، وضعيت ، اساسنانه و فعاليتهاي تشكلهاي موجود در واحد را ارائه نموده ، مقرر گرديد زمينه همكاريهاي لازم بين تشكلهاي موجود با كميته پژوهشي زنان ايجاد شود .

- دكتر امير خاني در ادامه گفت : دكتر نجفي معاون پژوهشي واحد و عضو كميته پژوهشي ضمن موافقت ايجاد مكاني در سايت واحد پزشكي مخصوص كميته ، در مورد بودجه پژوهشي واحد و همچنين ايجاد ارتباط بيشتر بين كميته پژوهشي زنان و شوراي پژوهشي واحد پزشكي توضيحاتي فرموده و به سئوالات حاضرين پاسخ گفتند .

همچنين مقرر شد :

1- اولين جلسه سخنراني علمي از سلسله كنفرانسهاي علمي و فرهنگي كميته پژوهش زنان در تاريخ 2/4/89 توسط سركار خانم متولي به عنوان :" پيشگيري از سرطان سينه "برگزار گردد .

2- با اعلام آرم مخصوص كميته توسط شوراي پژوهشي زنان انشا ا... از اين پس مكاتبات، روي سربرگهاي مخصوص خواهد بود .

3- جهت شركت در جلسه آينده از جناب دكتر فاطمي معاونت محترم فرهنگي دعوت بعمل خواهد آمد .

4- علاوه بر آن طي جلسه آينده كه در مورخه يكشنبه 6/ 4 89 در محل سالن EDC برگزار مي گردد ، جهت انجام سلسله كنفرانسهاي علمي – فرهنگي ماهانه كميته پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برنامه ريزي خواهد گرديد .

5- چگونگي ايجاد ارتباط با والدين دانشجويان – ضرورتها و راهكارها مور دبحث قرار خواهد گرفت .
 

 

 
 

برگزاري سومين جلسه كميته شورای پ‍ژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview