جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب معاون اداري و مالي در واحد پزشکی تهران

 

     طی حکمی از سوی دکتر جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، مهندس فرهاد خسرويان عرب به سمت معاونت اداري و مالي واحد پزشکی تهران منصوب گردید. مهندس خسرويان قبلآٌ نيز در سمت معاونت مالي – اداري در واحد دانشگاهي شهر ري مشغول خدمت بوده است . وي همچنين عضو هيات علمي بوده و در گروه حسابداري واحد تهران مركزي به تدريس اشتغال دارد . در نامه جداگانه اي از خدمات مسئولانه دكتر سيد احمد سيد مهدي تقدير و تشكر شده است .

 

 
 

انتصاب معاون اداري و مالي در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview