جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر عشوري مدير ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوري از برگزاري درمان اختلال وسواسي اجباري شديد با حضور دكتر نعمت ا... جعفري پروفسور روانپزشكي بزرگسالان و اعتياد در دانشگاه پواتيه فرانسه در روز دوشنبه 17 ارديبهشت ماه ساعت 8 الي 10 در مكان بيمارستان لواساني خبر داد
      با همت معاونت پژوهش و فناوري: سخنراني علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران برگزار مي شود

 

     ...

 

 
 

با همت معاونت پژوهش و فناوري: سخنراني علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران برگزار مي شود نسخه قابل چاپ

Preview