جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر فرشاد هاشميان معاون پژوهش و فناوري طي گفتگويي از برگزاري جلسه هم انديشي در باره درمان اختلال وسواسي اجباري شديد با حضور دكتر نعمت ا... جعفري پروفسور روانپزشكي بزرگسالان و اعتياد در دانشگاه پواتيه فرانسه در روز دوشنبه 17 ارديبهشت ماه در مكان سالن اجتماعات شهيد احدي خبر داد.
      دكتر هاشميان:
نشست و تبادل علمي و امكان سنجي جهت انجام پروژه هاي علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران

 

      وي ضمن خير مقدم به پروفسور جعفري، اساتيد بيمارستان لواساني و اين دانشگاه و دانشجويان گفت: «برگزاري اين سخنراني جهت بالا بردن سطح ارتقا و آگاهي آموزش و پژوهش اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه مي باشد. »
نعمت ا... جعفري پروفسور روانپزشكي بزرگسالان و اعتياد در دانشگاه پواتيه فرانسه طي سخنراني علمي گفت: «درمان اختلال وسواسي اجباري شديد با همكاري بيماران، پزشك، جراح، مردم و ارگانهاي مرتبط به نتيجه مي رسد. »
پروفسور جعفري افزود: «شروع بيماري وسواس معمولا از سن 10 سالگي تا 31 سالگي اتفاق مي افتد. و طبقه بندي ورژن 5 DSM در سطح جهاني وارد كرده اند. »
دكتر عشوري مدير ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوري در باره سرفصل هاي اين سخنراني اظهار داشت: «تاريخچه وسواس، اختلال شخصيت وسواسي، فراواني و انواع وسواس ها، ارزيابي وسواس، درمان موجود براي وسواس، مقاومت به درمان وسواس و خلاصه اي از پژوهش هاي جديد در حوزه وسواس از موارد مورد بحث بوده است. »
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران پروفسور نعمت ا... جعفري سخنران علمي اين همايش درمان اختلال وسواسي اجباري شديد پروفسور روانپزشكي بزرگسالان و اعتياد پواتيه فرانسه، رييس دپارتمان باليني بيمارستان دانشگاهي روانپزشكي و اعتياد، رئيس واحد تحقيقات روانپزشكي و اعتياد، عضو كميته علمي دانشگاه پواتيه با بيش از 60 مقاله در ژورنال هاي معتبر بين المللي مي باشد.

 

 

 

 

 

دكتر هاشميان:
نشست و تبادل علمي و امكان سنجي جهت انجام پروژه هاي علمي درمان اختلال وسواسي اجباري شديد در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
نسخه قابل چاپ

Preview