جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید حمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ضمن تاکید بر یکپارچگی و برنامه ریزی منسجم و پیوسته بر طرفداری افراطی اما معقول و منطقی از دانشگاه آزاد اسلامی نیز تاکید کرد.
      دکتر جمال الدینی در کارگاه برنامه راهبردی؛
همه ما باید طرفدار افراطی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.

 

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، با حضور دکتر سید علی ابطحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، کارگاه آموزشی برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ویژه اعضای هیات رئیسه و شورای برنامه ریزی راهبردی دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سالن همایش شهید احمدرضا احدی واقع در ساختمان زرگنده برگزار شد.
دکتر سید حمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ضمن عرض خیر مقدم به مدیران کل معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مسولین تاکید کرد همه ما بایستی طرفدار افراطی اما معقول و منطقی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران باشیم و در رسیدن به اهداف همگام باشیم.
وی در ادامه افزود: « در پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این دانشگاه نگاه تک بخشی و منیت جایگاهی ندارد. می بایست ذهن و فهم مشترک ساخت و من را به ما تبدیل کرد. نگاه ما در کنار آثار اقتصادی در برنامه به آثار اجتماعی و فرهنگی با نگاه ارتقاء سرمایه اجتماعی نیز باید قوی باشد. مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی مشارکت، اعتماد و پیوستگی است. در راستا اعتماد باید شفافیت داشته باشیم. همبستگی ما خوب است ولی پیوستگی نداریم. می بایست پیوستگی را همچون همبستگی تقویت کرد تا با مشارکت همه ذینفعان در ارتقای وضعیت موجود تلاش کنیم.»
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در ادامه تاکید کرد: «نقطه موجود، روزی آرزوی افراد قبل از ما بوده و امروز نقطه صفر حرکت ما و تلاش برای ساختن آرزویی بلندتر است پس باید قدردان همه پیشکسوتان باشیم.»
جمال الدینی با اشاره به وظیفه همکاران ستادی تصریح کرد: « نقش ما در جایگاه ستادی تسهیل¬گری و هماهنگی است. ادبیات حوزه ما تسهیل گری است و البته افرادی که به مرجعیت علمی، اجتماعی رسیده اند می توانند نقش رهبری سازمانی را هم داشته باشند.»
وی با اشاره به چرایی حرکت دانشگاه گفت: « دانشگاه های خصوصی دانشگاه های تقاضا محور هستند. در این دانشگاه ها هزینه هایمان توسط شهریه دانشجویان، خیرین و شرکت های بزرگ اقتصادی تامین می گردد و بالعکس دانشگاه های دولتی که عرضه محورند دولت هزینه را تامین می کند. در دانشگاه های خصوصی با توجه به اینکه هزینه ها از سوی دولت تامین نمی شود، در صورت عدم تلاش در فضای رقابتی فلسفه وجودیمان از بین خواهد رفت. ما باید با نگاه به تقاضای آینده بقای خودمان را برنامه ریزی کنیم. باید کاری کنیم که در فضای رقابت دانشگاه برتر، ما را انتخاب کنند و این مهم با برنامه ریزی راهبردی ممکن و شدنی است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با اشاره به اهمیت مرجعیت علمی اظهار داشت: « کلیه استادان و دانشجویان این دانشگاه باید برای رفرنس و مرجعیت علمی شدن تلاش کنند چرا که مرجعیت پژوهش و آموزش ما را معنی دار می کند. بنابراین باید برای مرجعیت در چند ماموریت تلاش کنیم.»
جمال الدینی در پایان گفت: « قرار نیست همه مسولین یک الگو داشته باشند بلکه همگی باید به نقطه بالاتر از وضعیت موجود فکر و برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش کنند. همه ما باید طرفدار افراطی اما معقول و منطقی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم تا به هدف موردنظر برسیم.»
در این جلسه، دکتر امین قاسم بگلو، مدیر کل توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی، دکتر هنگامه بختیار، مدیر کل پژوهش و فناوری معاونت علوم پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم، مدیر کل توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی، دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیات موسس انجمن آموزش عالی ایران و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، معاونان، روسای دانشکده ها و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران حضور داشتند.

 

 

 

 

 

دکتر جمال الدینی در کارگاه برنامه راهبردی؛
همه ما باید طرفدار افراطی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.
نسخه قابل چاپ

Preview