جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با صدور حکمی عضو هیات علمی این دانشگاه را به عنوان معاون درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) منصوب کرد.
      با حکم دکتر ابطحی
سرپرست معاونت درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) منصوب شد

 

      در این حکم آمده است:
دکتر فرشید فهیم
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
با صلوات بر محمد(ص) نظر به تخصص، تعهد و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع) و تایید معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به موجب این حکم بعنوان سرپرست معاونت درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) منصوب می گردید.
امید است با توکل به خدای متعال در پیشبرد اهداف متعالی بیمارستان بیمارستان امیرلمومنین(ع) موفق و سربلند باشید.
دکتر سید علی ابطحی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 
 

با حکم دکتر ابطحی
سرپرست معاونت درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) منصوب شد
نسخه قابل چاپ

Preview