جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      قابل توجه کلیه استادان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     بدینوسیله به اطلاع کلیه استادان و همکاران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران می رساند:
هر گونه تماس مبنی بر اشتباه واریزی حقوق و استرداد وجه به حساب دانشگاه یا شخص دیگر، غیر قانونی می باشد و در صورت برخورد با چنین موردی امتناع نموده و مراتب را سریعا به اداره کل حراست اطلاع دهید.
معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

 
 

قابل توجه کلیه استادان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview