جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سید علی ابطحی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دکتر فرزاد خاتمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه امیر کبیربه عنوان مشاور در دفتر فنی و مهندسی ستاد این دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد.
      با حکم ابطحی؛ مشاور در دفتر فنی و مهندسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد.

 

      در این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر فرزاد خاتمی
عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
سلام و علیکم
احتراما، برابر تاییدیه معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در هامش نامه شماره 1769 مورخ 31/01/1397 و با توجه به تعهد و نخصص، جنابعالی بعنوان مشاور اینجانب در دفتر فنی و مهندسی ستاد این دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب می گردید.
امید است با استعانت از ایزد متعال در اجرای امور محوله موفق و موید باشید.
دکتر سید علی ابطحی
ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 
 

با حکم ابطحی؛ مشاور در دفتر فنی و مهندسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد. نسخه قابل چاپ

Preview