جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، اولین کارگاه علمی و عملی الکتروکاردیوگرافی در دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در تاریخ ۵ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح الی ۵ بعد از ظهر در آزمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی ، با تدریس مهندس حبیبی برگزار شد .
      اولین کارگاه علمی و عملي الكتروكارديوگرافي در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

 

     بر اساس این گزارش بخش اول کارگاه به صورت تئوری برگزار شد که در آن پاره ای از توضیحات درباره ی فیزیولوژی قلب و نحوه ی کار با دستگاه الکتروکاردیوگراف صورت گرفت .
در بخش دوم دانشجویان به دو گروه مجزا تقسیم شده و در کارگاه عملی حضور پیدا کردند و تمامی مطالب تئوری به صورت عملی به دانشجویان آموزش داده شد و دانشجویان امکان پیدا کردند تا به صورت مجزا با دستگاه کار کرده و نوار قلبی ثبت کنند.
دکتر ساسان صعودی، رئیس واحد هاي آزمايشگاهي و کارگاهی با حضور در این کارگاه از نزدیک شاهد فعالیت های دانشجویان و روند برگزاری شد و از کلیه عوامل اجرایی از جمله محمدهادیان جزی، مهدی علیزاده ، فاطمه اميري فر و حدیث قیاسی تقدیر و تشکر کرد.

 

 

 

 

 

اولین کارگاه علمی و عملي الكتروكارديوگرافي در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview