جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در بین دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار استان تهران و البرز، برای نخستین بار ریاست شورای راهبردی شبکه همکار تهران والبرز را به مدت دو سال عهده دار شد.
      دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران رئیس شورای راهبردی شبکه همکار تهران و البرز شد

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از معاونت علوم پزشکی، در جلسه ای که با حضور دکتر مسعود امانلو دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، دکتر بختیار مدیر کل دفتر توسعه پژوهش و فناوری معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی عضو در شبکه همکار استان تهران و البرز برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان رئیس شورای راهبردی شبکه همکار تهران منتخب شد.
در این جلسه مقرر شد برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم در راستای اهداف و ماموریت های کمیته تحقیقات دانشجویی از جمله برگزاری همایش ها، کارگاه ها و ... از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و به کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام شود و در صورت تایید مورد حمایت مالی و معنوی قرار گیرد.
کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای حمایت از دانشجویان پژوهشگر و نخبه در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و نیز واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است و به عنوان بستری مناسب و پویا در امر پژوهش‌های دانشجویی حوزه علوم پزشکی فعالیت می کند.
در شبکه همکار استان تهران و البرز که پیش از این دانشگاه علوم پزشکی ایران عهده‌دار ریاست شورای راهبردی آن بوده است، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، ارتش، بقیه ا...، شاهد، البرز، بهزیستی و توانبخشی و تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران حضور دارند.

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران رئیس شورای راهبردی شبکه همکار تهران و البرز شد نسخه قابل چاپ

Preview