جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زودی به واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی که به صورت داخلی است، بروز رسانی می شود.
      معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: یروز رسانی آیین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     به گزارش روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر محسن نفر در جلسه ای با حضور مدیران کل این حوزه از بروزرسانی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی این دانشگاه خبر داد و از مدیران کل این معاونت خواست تدوین آیین نامه مذکوررا آماده نمایند.
دکتر نفر، تکمیل هر چه سریعتر پرونده های ارتقای اعضای هیأت علمی، ترفیع درجه، نظام مند شدن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضای هیأت علمی و ارزشیابی استادان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را از اهداف ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی عنوان کرد.
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه پیشنهاد داد این آیین نامه به صورت مجزا برای گروه های مختلف علوم پزشکی تهیه گردد و توسط افراد مختلف از جمله رئیس بیمارستان، رئیس بخش، معاون آموزشی بیمارستان، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه، دانشجویان و ... تکمیل و مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد تا از این طریق کمکی به کارآمدی هر چه بیشتر سطح آموزشی علی الخصوص سطح آموزش بالینی صورت پذیرد.
اصلاح قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامیهمچنین معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاونت علوم پزشکی اصلاح و مجددا تنظیم می شود.
دکتر نفر با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای۱۰بیمارستان فعال و ۴ بیمارستان در دست احداث در شهرهای تبریز، کازرون، اردبیل و تهران است، گفت: قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط مختلفی از جمله توجه به خدمات آموزشی دانشجویان تنظیم می شود.
وی افزود: توجه به جنبه آموزشی بودن بیمارستان ها و خدمات مناسب به دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مهمترین دلایل اصلاح و تنظیم قرارداد جدید است که به زودی به بیمارستان های تابعه این دانشگاه ابلاغ می شود.

 

 
 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: یروز رسانی آیین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview