جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اطلاعیه
در راستای تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به منظور هم افزایی دانش پژوهش محور و تدوین نظام موضوعات و نیز تعیین چالش ها و اولویت های پژوهشی از اساتید و دانشجویان فرهیخته دعوت بعمل می آید تا نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اعلام نمایند.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
      اطلاعیه :/
در راستای تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

     ...

 

 
 

اطلاعیه :/
در راستای تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
نسخه قابل چاپ

Preview