جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري سمينار "زمين وجنين در قران "در بيمارستان جواهري واحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا امير خاني مسئول كميته پژوهشي واحد پزشكي تهران طي گفتگويي اعلام نمود : سمينار زمين وجنين در قران در مرداد ماه سال جاري با سخنراني خانم دكتر نصرا... زاده استاد جنين شناسي دانشگاه تهران در بيمارستان جواهري برگزار شد . وي افزود : هدف از برگزاري اين سمينار بحث وگفتگو آزاد پيرامون بررسي نظريات علمي روز در مورد جنين و زمين و تطابق آن با آيات قران بوده است .

 

 
 

برگزاري سمينار "زمين وجنين در قران "در بيمارستان جواهري واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview