جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از آموزش باليني دوره پزشكي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي

 

     دكتراسفنديار متيني معاون دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران ، طي گزارشي خبر از بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از نحوه ارائه برنامه آموزش باليني دوره پزشكي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ، داد . معاون دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفت : اين ارزشيابي در راستاي اجراي وظايف شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت بهداشت ، مبني بر ارزشيابي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده هاي پزشكي كشور ، و با هدف ارزشيابي آموزش باليني پزشكي عمومي و بررسي ميزان رعايت ضوابط، استانداردها، دستور العمل ها و كوريكولوم هاي جديد،صورت مي پذيرد . دكتر متيني افزود : گروه ارزشيابي دبيرخانه متشكل از آقايان :دكتر سيد محمود طباطبايي ،دكتر همايون زجاجي ، دكتر محمد شريعتي،دكتر محمد طالب پور،دكتر محمد جليلي،دكتر حميد هنرپيشه،دكتر ابوالفضل محمدي و خانم ها:دكتر نفيسه ظفر قندي،دكتر شيوا نظري،دكتر فرشته شاه محمدي،دكتر مريم نيك فرجام و نسرين مساح مي باشند و تاريخ بازديد هفتم شهريور ماه سال جاري است . دكتر متيني ادامه داد : هماهنگي هاي لازم با مسئولان مربوطه دانشكده پزشكي انجام شده است و كليه مستندات مربوط به برنامه آموزشي باليني پزشكي عمومي دانشكده شامل، برنامه هاي آموزشي كارآموزي و كارورزي بخش داخلي،جراحي،كودكان،زنان،پزشكي اجتماعي،روان پزشكي و طب اور‍‍ژانس آماده هرگونه بهره وري و نظرات كارشناسانه گروه ارزشيابي است .

 

 
 

بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از آموزش باليني دوره پزشكي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview