جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر شبنم موثقي رييس دانشكده پزشكي از بازديد گروه ارزشيابي شوراي آموزش پزشكي و تخصصی براي ارزشيابي ادواري دوره دستياري داخلي و راه اندازي دوره دستياري زنان از بيمارستانهای بوعلي و اميرالمومنين(ع) تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران در روز چهارشنبه 23 خرداد ماه سال جاري خبر داد.
      بازديد گروه ارزشيابي شوراي تخصصي آموزش پزشكي از بيمارستان بوعلي و اميرالمومنين(ع) تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     رييس دانشكده پزشكي اين دانشگاه گفت: «خانم ها دكتر پاكنژاد، و آقاي دكتر حق ازلي و خانم پنبه اي جهت ارزیابی ادواري رزيدنتي داخلي، به همراه خانم دکتر علینژاد خرم مدیر گروه داخلی به همراه سایر اساتید و مسئولین مربوطه از بخش هاي داخلي بيمارستانهاي اميرالمومنين(ع) و بوعلی بازديد نمودند. »
موثقي افزود: «بر اساس اعتبار بخشي هاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي و بيمارستانهاي تابعه و بررسيهاي به عمل آمده و مطابق درخواست دانشگاه، خانم ها دكتر جمال، دكتر آجري، دكتر كاشانيان، آقاي دكتر علي صفوي نائيني و خانم صفاري بازرسان هيات ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي راه اندازي دوره دستياري زنان وضعیت و امکانات آموزشی بیمارستانهای امیرالمومنین (ع) و بوعلی را مورد ارزیابی قرار دادند. »
بر اساس همین گزارش در این جلسه آقای دکتر جمال الدینی معاون آموزشی دانشگاه، خانم دکتر امین مدیر گروه زنان، خانم دکتر حاتمی زاده رئیس بخش زنان بیمارستان بوعلی، آقای دکتر تیموری و خانم دکتر محمد نوری معاونین آموزشی و درمانی بیمارستان بوعلی نیز به همراه رئیس دانشکده پزشکی حضور داشتند.

 

 

 

 

 

بازديد گروه ارزشيابي شوراي تخصصي آموزش پزشكي از بيمارستان بوعلي و اميرالمومنين(ع) تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview