جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه جستجو در اینترنت خبرداد.
      باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي تهران برگزار کرد:
كارگاه آشنایی با روش های جستجو در اینترنت

 

     ...

 

 
 

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي تهران برگزار کرد:
كارگاه آشنایی با روش های جستجو در اینترنت
نسخه قابل چاپ

Preview