جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بروزرسانی می شود.
      بروزرسانی دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مجری رشته های علوم پزشکی (تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و غیر علوم پزشکی (تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است، دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی که به صورت داخلی است با نگرش به مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بروزرسانی می شود.

 

 
 

بروزرسانی دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview