جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر ابطحی با صدور احکامی اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد.
      اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شدند

 

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر سید علی ابطحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی احکامی اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، حجت الاسلام والمسلمین رضا تاج آبادی، نماینده دفتر مقام معظم رهبری، دکتر میرمسعود فاطمی، معاون فرهنگی – دانشجویی، دکتر سیدحمید جمال الدینی معاون آموزشی، رحیم طیاریه مدیرکل فرهنگی، دکتر علیرضا جعفری نعیمی مسول بسیج اساتید، دکتر علی یوسفی اودرجی دبیر مرکز هم اندیشی اساتید، دکتر ابراهیم بلالی رئیس دانشکده علوم و فناوریهای نوین مسول بسیج دانشجویی و نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی به مدت 2 سال اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شدند.

 

 
 

اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شدند نسخه قابل چاپ

Preview