جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      افزایش ساعت ارائه خدمات کتابخانه مرکزی واقع در ساختمان زرگنده

 

      معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از ارائه خدمات کتابخانه مرکزی تا ساعت 24 خبر داد و گفت کتابخانه دانشگاه با توجه به استقبال و نیاز دانشجویان آماده ارائه خدمات بیشتر می باشد. کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در تمام مقاطع تحصیلی میتوانند از تسهیلات ارائه شده در کتابخانه مرکزی استفاده نمایند. --

 

 
 

افزایش ساعت ارائه خدمات کتابخانه مرکزی واقع در ساختمان زرگنده نسخه قابل چاپ

Preview