جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ریس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بر یکپارچگی و هماهنگی در توسعه، پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی از سوی واحدهای دانشگاه تأکید کرد.
      رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه: تمام سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه بلندمدت یکپارچه می شود

 

      دکتر علی مفردنیا رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: اولین نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات 35 واحد دانشگاهی به منظور تبیین مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
وی بر ایجاد ساختار ماتریسی و یکپارچه برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد و افزود: همه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای دانشگاهی باید در زمینه سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های کلان به صورت متمرکز و یکپارچه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی در ارتباط و هماهنگ باشند.
دکتر مفردنیا با تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی در توسعه پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: در بعضی موارد سیستم های اطلاعاتی به صورت جزیره ای تولید می شود و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه می یابد و پشتیبانی آنها کاملاً پراکنده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: توسعه و تولید سیستم های اطلاعاتی در واحدهای دانشگاهی صرفاً با هماهنگی و تأیید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.
وی به استراتژی های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در دو زمینه کوتاه مدت و بلندمدت اشاره و تصریح کرد: در برنامه های کوتاه مدت باید سیستم های اطلاعاتی بدون وقفه به کار خود ادامه دهند و توسط ابزارهای مدرن الکترونیکی، قواعد یکپارچه و متمرکز را در آنها ایجاد کنیم و از مزایای سیستم های اطلاعاتی بدون ایجاد خلل در فعالیت های جاری دانشگاه بهره ببریم.
دکتر مفردنیا تاکید کرد: در برنامه بلندمدت و قطعی تمام سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی یکپارچه می شود که به همین منظور یک سامانه متمرکز که شامل مواردی همچون آموزش، پژوهش، اداری مالی و ... است، طراحی می شود.

 

 
 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه: تمام سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه بلندمدت یکپارچه می شود نسخه قابل چاپ

Preview