جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سیدحمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران صبح امروز با حضور در دانشکده داروسازی و علوم دارویی از نحوه برگزاری آزمون جامع این دانشکده بازدید کرد.
      بازدید معاون آموزشی از برگزاری آزمون جامع در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، صبح امروز دکتر سید حمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور در دانشکده داروسازی و علوم دارویی از نحوه برگزاری آزمون جامع این دانشکده بازدید کرد.

 

 
 

بازدید معاون آموزشی از برگزاری آزمون جامع در دانشکده داروسازی و علوم دارویی نسخه قابل چاپ

Preview