جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترصاحب الزمانی ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضوردر يازدهمين دوره آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) گفت: در این دوره 164 نفر دانشجوی واجد شرایط در در سه حوزه امتحاني پزشکی تهران، مشهد و نجف آباد به رقابت علمی پرداختند.
      دکتر محمدصاحب الزمانی؛
سياست هاي حوزه معاونت علوم پزشكي افزايش تعداد دانشكده هاي پزشكي برگزاركننده آزمون صلاحيت باليني است

 

     
ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «در آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) سال جاری نیز که طبق روال همه ساله در پایان دوره پزشکی عمومی برگزار می شود؛ دانشجویان پزشکی واحدهای دانشگاهی ساري، تنکابن وپزشکی تهران در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با تعداد 61 نفر، دانشجویان واحدهاي دانشگاهي مشهد و شاهرود با تعداد 37 نفر در واحد مشهد و دانشجویان واجد شرایط واحدهای نجف آباد، يزد، قشم، قم در واحد نجف آباد با تعداد 66 نفر در این آزمون سراسري به رقابت علمی پرداختند.»
دكتر صاحب الزماني افزود: از سياست هاي حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي افزايش تعداد حوزه هاي برگزار كننده جهت برگزاري آزمون صلاحيت باليني مي باشد و هم اكنون واحدهاي تهران، مشهد، نجف آباد، اردبيل و تبريز بعنوان حوزه هاي برگزاركننده آزمون و واحدهاي ساري، شاهرود و يزد نيز با تجهيز و استاندارد سازي مركز مهارتهاي باليني دانشكده پزشكي آماده دريافت مجوز و برگزاري در دوره هاي آتي مي باشند.

 

 

 

 

 

دکتر محمدصاحب الزمانی؛
سياست هاي حوزه معاونت علوم پزشكي افزايش تعداد دانشكده هاي پزشكي برگزاركننده آزمون صلاحيت باليني است
نسخه قابل چاپ

Preview