جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري امتحان جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي

 

     دكتر فرشته شاه محمدي مديركل دفتر هماهنگي ، نظارت و ارزشيابي بر رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي گفتگويي اعلام نمود : امتحان جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي ( پره انترني ) درتاريخ 25 شهريور ماه سال جاري ازساعت 9 صبح تا 13 در واحد پزشكي تهران و با نهايت دقت و صحت برگزار گرديد . دكتر فرشته شاه محمدي گفت : در اين آزمون تعداد 145 نفر دانشجوي پزشكي ، 89 نفر دندانپزشكي ، 159 نفر دانشجوي داروسازي و 122 نفر دانشجوي پيش كارورزي از واحدهاي پزشكي تهران ، تنكابن ، دندانپزشكي و علوم دارويي شركت داشته اند كه بيشترين درصد شركت كننده در امتحانات فوق از واحد پزشكي تهران بوده است . وي افزود : برگزاري امتحان با هماهنگي هاي قبلي بين مركز سنجش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و حوزه اجرايي مربوطه برنامه ريزي شده است . دكتر سيدمهدي رضايت ناظر اعزامي ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور نظارت برگزاري امتحانات و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت : نمرات اكتسابي دانشجويان مي تواند بعنوان يك شاخص علمي دانشجويان اين دانشگاه در رقابت با ساير دانشجويان پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي درنظر گرفته مي شود. دكتر رضايت افزود : كليد امتحانات از ساعت 6 بعدازظهر امروز 25 شهريورماه بر روي سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت اعلام خواهد شد . وي همچنين از همكاري كليه عوامل اجرائي واحد پزشكي تهران بدليل ايجاد نظم وكيفيت برگزاري آزمون تشكر و قدر داني نمود . شايان ذكر است : اين آزمون همه ساله در دونوبت برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي در اين آزمون شركت مي كنند . اين آزمون سراسري است و سوالات ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همزمان در همه دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي شود .

 

 
 

برگزاري امتحان جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي نسخه قابل چاپ

Preview