جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در جلسه ای با جدیدترین مصوبات، شیوه نامه ها و دستورالعمل­های مصوب وزارتین درخصوص تبدیل وضعیت خود آشنا شدند.
      تشریح شیوه نامه ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر مهرداد هاشمی، عضو هیات علمی و سرپرست دفتر ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با تشکیل جلسه­ای متشکل از معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده­ها، جدیدترین شیوه نامه ها، مصوبات و دستورالعمل­ های مصوب وزارتین در خصوص ترفیع اعضای هیات علمی و تبدیل وضعیت از مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی را تشریح کرد.
دکتر هاشمی ضمن بیان مصوبات و بخشنامه ­های اخیر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارتقای اعضای هیات علمی تاکید کرد: « بسیاری از اختیارات برای تعیین صلاحیت­ها و ارزیابی اساتید به دانشکده­های ذیربط واگذار شده است.»
وی افزود: « در راستای عملیاتی شدن این مصوبات و در جهت ترفیع اعضای هیات علمی ضروری است متقاضیان با مراجعه به سایت اصلی دانشگاه نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و با هماهنگی مدیران گروه­های آموزشی از طریق روسای دانشکده­ ها نسبت به جمع­ آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.»
این جلسه روز گذشته با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سالن EDC ستاد برگزار شد.

 

 

 

 

 

تشریح شیوه نامه ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview