جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    آزمون جامع دکتری (کتبی و شفاهی) با حضور بیش از 60 نفر از دانشجویان در دانشکده داروسازی و علوم دارویی، شیمی دارویی و علوم و فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد .
      آزمون جامع دکتری تخصصی PhD در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، روز چهارشنبه و پنجشبه، 13 و 14 تیرماه آزمون جامع دکتری تخصصی PhD رشته های سم شناسی، صنایع غذایی، اقتصاد و مدیریت داروT زیست سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، و شیمی آلی به صورت کتبی و شفاهی در دانشکده های داروسازی و علوم دارویی، شیمی دارویی علوم و فناوریهای نوین با حضور بیش از 60 نفر دانشجو برگزار شد.
به گفته دکتر زهرا جعفری آذر، رئیس دانشکده داروسازی و علوم دارویی امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی طی سالیان گذشته در اردیبهشت‌ماه و آذرماه برگزار می شد که در سال جاری پس از بررسی های لازم توسط سازمان مرکزی به دلیل همزمانی برگزاری آزمون جامع با ماه مبارک رمضان، این آزمون در تیرماه برگزار شد.
به گفته وی دکتر سیدحمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ناظرین وزارت بهداشت،دکتر مهناز قمی، رئیس دانشکده شیمی دارویی و دکتر ابراهیم بلالی، رئیس دانشکده علوم و فناوریهای نوین از نحوه اجرای آزمون و محل برگزاری بازدید کردند.

 

 

 

 

 

آزمون جامع دکتری تخصصی PhD در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد نسخه قابل چاپ

Preview