جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      قابل توجه داوطلبین آزمون مصاحبه دکتری رشته های نانو فناوری پزشکی و پرستاری

 

     کلیه داوطلبین می بایست مبلغ 800000 ریال (معادل 80000 تومان) به شماره حساب 0105645020003 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (کدشعبه یانک ملی 1017) واریز و اصل فیش واریزی را جهت ارائه در روز مصاحبه به همراه خود داشته باشند.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 
 

قابل توجه داوطلبین آزمون مصاحبه دکتری رشته های نانو فناوری پزشکی و پرستاری نسخه قابل چاپ

Preview