جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به سخنرانان و شركت كننندگان " سمينار اعتياد و عوارض طبي آن در پزشكي" در واحد پزشكي

 

     دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : امتياز سمينار " اعتياد و عوارض طبي آن در پزشكي " كه به مدت 2 (دو) روز از تاريخ 28 لغايت 29 مهر ماه سال 89 توسط EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش ) واحد پزشكي تهران در سالن آمفي تاتر واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد ، از سوي اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بشرح زير اعلام شد . بر اين اساس 75/6 ( شش و هفتاد و پنج صدم ) امتياز به متخصصين زنان و زايمان ، اطفال ، روانپزشكي ، بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، بيهوشي ، جراحي عمومي ، پزشكي اجتماعي و اعطاي 5 (پنج ) امتياز به دكتراي داروسازي ، پزشكان عمومي و اعطاي 5/3( سه و نيم ) امتياز به كارشناسان ارشد و كارشناسان پرستاري و مامايي شركت كننده در برنامه مذكور مورد تائيد مي باشد . همچنين اعطاي سه امتياز به سخنرانان در برنامه هاي جامعه پزشكي و اعطاي 2 امتياز به سخنرانان در برنامه هاي جامعه پيراپزشكي و حرف وابسته پزشكي به ازاي هر سخنراني به عنوان فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مورد تائيد مي باشد . گفتني است ثبت نام اينترنتي شركت در اين سمينار از طريق سايت واحد پزشكي تهران امكانپذير مي باشد و داوطلبان مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر از طريق مراجعه حضوري به دفتر ( ( EDC و يا به سايت واحد پزشكي تهران اقدام نمايند . آدرس اينترنتي سايت واحد پزشكي تهران : http://www.iautmu.ac.ir

 

 
 

مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به سخنرانان و شركت كننندگان " سمينار اعتياد و عوارض طبي آن در پزشكي" در واحد پزشكي نسخه قابل چاپ

Preview