جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برنامه مدون زنان و مامائي ويژه پزشكان عمومي

 

     دکتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشکی تهران طی گزارشی اعلام نمود: " برنامه مدون زنان و مامائي " ويژه پزشكان عمومي داراي امتياز باز آموزي در تاريخ 20 آبان ماه سال جاري از ساعت 8-13 در سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران برگزار می گردد.
شايان ذكر است سمينار مزبور داراي5 امتياز باز آموزي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است . داوطلبان مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر از طريق مراجعه حضوري به دفتر ((EDCو يا به سايت واحد پزشكي تهران اقدام نمايند .
آدرس اينترنتي سايت واحد پزشكي تهران : (http://www.iautmu.ac.ir)

 

 
 

برنامه مدون زنان و مامائي ويژه پزشكان عمومي نسخه قابل چاپ

Preview