جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رییس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشکی تهران

 

     طی حکمی از سوی دكتراحمد فيروزان رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دکترژيلا اميرخاني متخصص زنان و زايمان به سمت رياست دانشکده پزشکی منصوب گردید. در اين حكم ضمن تقدير و تشكرازخدمات ارزشمند آقاي دكتراسفنديار متيني متخصص اطفال در طول تصدي مسئوليت معاونت دانشكده پزشكي تشكر و قدرداني شده است . شايان ذكر است دکتر اميرخاني از سال1371تا كنون بعنوان عضو هیات علمی دردانشكده هاي پزشكي دولتي وواحد پزشکی تهران مشغول بكار بوده و در مقام مدير گروه زنان و زايمان و بيمارستان هاي تابعه از جمله بيمارستان اميرالمومنين به ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ودرمانی اشتغال داشته است . شايان ذكر است دكتر اميرخاني رئيس شوراي پژوهشي زنان واحد پزشكي تهران نيز بوده و در مدت قبول اين مسئوليت موفق به برگزاري چندين كارگاه و سمينار آموزشي گرديده است .

 

 
 

انتصاب رییس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview