جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري كارگاه روشهاي ارزشيابي نوين در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : مرکز مطالعات وتوسعه آموزش (EDC) در آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاري كارگاه " روشهاي ارزشيابي نوين " نموده است . دکتر شهاب الدين محسني مدير مرکز مطالعات وتوسعه آموزش در باره اهميت برگزاري اين كارگاه گفت : ارزشيابي پيشرفت تحصيلي يكي از عناصر مهم و اساسي برنامه هاي آموزشي در تمام دانشگاه هاي جهان محسوب مي شود. لذا با عنايت به اهميت اين عنصر در روند فعاليت ياددهي- يادگيري، ارائه شيوه نوين در اين زمينه و ارتقا سطح دانش اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شود. شايان ذكر است سخنرانان و مدرسان اين كارگاه آموزشي خانم ها دكترسيار و سلحشوريان فرد از اعضاي هيات علمي واحد پزشكي تهران بوده اند و جمع كثيري از اساتيد و پزشكان متخصص از مباحث علمي آن بهر مند شده اند .

 

 
 

برگزاري كارگاه روشهاي ارزشيابي نوين در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview