جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ملاك قبولي در آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي پزشكي

 

     در پي سياست گذاري هاي شوراي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور در جهت ارتقا آموزش پزشكي مقرر گرديده است . ملاك قبولي در آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي پزشكي از شهريور سال 90 براساس 50% پاسخ هاي صحيح كه بر سئوالات داده مي شود محاسبه گردد.

 

 
 

ملاك قبولي در آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي پزشكي نسخه قابل چاپ

Preview