جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بازديد اعضاي كميته پژوهشي زنان از مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

 

     دكتر ژيلا امير خاني رئيس شوراي پژوهشي زنان واحد پزشكي تهران روز 19دي ماه سال جاري ، به همراه اعضاي كميته پژوهشي زنان ضمن بازديد از مركز تحقيقات در جريان آشنايي و فعاليتهاي موجود اين مركز قرار گرفت . در ابتداي بازديد، دكتر شهرزاد خاكپور ، فيزيولوژيست و از اعضاي هيات رئيسه مركز ضمن ارائه گزارشي از سابقه تأسيس و نحوه راه اندازي ، توضيحاتي پيرامون امكانات آزمايشگاههاي فيزيولوژي فارماكولوژي و آزمايشگاه كشت سلولي و ملكولي ارايه نمود : وي با توجه به اهميت وضرورت انجام تحقيقات كه در دنياي امروزي و بويژه در زمينه تحقيقات مربوط به كشت سلولي مورد توجه خاص قرار گرفته است افزود : در حال حاضر به منظور ارتقاء و تسهيل در امر پژوهش هاي علوم پزشكي ، شرايط مناسب و مطلوبي از حيث امكانات و تجهيزات مورد نياز در اين آزمايشگاهها فراهم شده است. وي همچنين به استاندارد سازي آزمايشگاهي جهت نگهداري حيوانات در اين مركز اشاره نمود كه مورد استفاده و بهره برداري اعضاي هيات علمي و دانشجويان است . دكتر خاكپور سپس از تلاش و جديت همکاران آقاي محمد حسين نجارها كارشناس و خانم الهام قنادي كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست تشكر نمود . در جريان اين بازديد دكتر مريم السادات متولي يكي ديگر از اعضاي شوراي پژوهشي زنان گزارشي در باره مراجعه به دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي و چگونگي برخورداري ازحمايت اين سازمان و الويت هاي پژوهشي در ايران و منطقه ارائه داد.

گفتني است هدف سازمان بهداشت جهانی (WHO) دستيابی همه آحاد مردم به بالاترين سطح ممکن سلامت می باشد اين سازمان .هم اکنون دارای یکصد و نود و دو کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند و بيش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپيدميولوژيستها، مديران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و ديگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوري و شش دفتر منطقه اي به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند

دكتر امير خاني رئيس شوراي پژوهشي زنان ضمن قدر داني از پيگيري و تلاش اعضاء كميته پ‍ژوهشي زنان گفت : همكاري و تعامل پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران ، بعنوان يك مركز دانشگاهي و اكادميك با اين سازمان مي تواند بسيار مفيد و منشاء بسياري از تحقيقات در زمينه علوم پزشكي باشد.

 

 
 

بازديد اعضاي كميته پژوهشي زنان از مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview