جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ارائه مقالات اعضاي هيات علمي واحد پزشكي تهران در كنگره هاي بين المللي

 

     1- مقاله سركار خانم دكتر  مليحه انتظاري  با عنوان كاربرد پيوند سورها در پزشكي  در كنگره  ICBSE2010 در كشور ايتاليا  ارائه گرديد.

 2- مقاله سركار خانم دكتر  بتول قرباني يكتا  با عنوان تاثيرNO در رفتارهاي شبه اضطراري در آميگدل رت ناشي شده از هيستامين  در كنگره Avestralasion Socity For Psychiatric Research در كشوراستراليا ارائه گرديد.

3-  مقاله سركار خانم فائزه صحبائی  با عنوان نقش پرستار ، هراس از زمین خوردن و ارتباط افسردگی  در كنگره  International Federation on Agein 10th Global Conferance در كشور استرالیا ارائه گرديد.

 4- مقاله سركار خانم بهار سیفی با عنوان بررسی تاثیر مصرف موضعی شیر مادر بر ترمیم درماتیت ناشی از کهنه شیر خواران  در كنگره 10th espd Congress در كشور سوئیس ارائه گرديد.

5- مقاله سركار خانم دكتر مهرانگیز زنگنه   با عنوان تعیین میزان تاثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین به کنترل قند خون بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتيت متوسط پس از انجام درمان فاز 1 پریودنتال در كنگره  Eccmid در كشور اطریش ارائه گرديد.

6- مقاله سركار خانم رزا هورسان  با عنوان ورزش در بارداري  در كنگره  18th Nordic Midwifery Congress در كشور دانمارك ارائه گرديد.

7- مقاله سركار خانم سولماز روشندل  با عنوان ازدواج فاميلي والدين احتمال ناباروري را در فرزندان مونث و مذكر افزايش مي دهد  در كنگره The Biritish international Congress Of Obs در كشور ايرلند ارائه گرديد.

8- مقاله جناب آقاي دكتر سيد محمد مسعود شوشتريان  با عنوان تشخيص سريع بيماري MS بااستفاده از آزمايش الكتروتينوگرام در كنگره 7th FENDS Forun Of Neuroscience در كشور هلند ارائه گرديد.

9- مقاله سركار خانم دكتر فاطمه موسوي   با عنوان افسردگي در سالمندان ساكن شمال غرب تهران  در كنگره  Colongy  در كشور اسپانيا ارائه گرديد.

10- مقاله سركار خانم دكتر تانيا داوري   با عنوان تحقيق در رابطه با رفتار لايه جريان در دستگاه پلاسماي كانوني نوع ملر با انر‍ژي كم  در كنگره 2nd international Conference On Nuclear &Renewable Energy Reswrces در كشور تركيه ارائه گرديد.

11- مقاله سركار خانم دكتر سيمين فاضلي پور  با عنوان تغييرات هيستو مورفومتريك و ميزان آلكالين فوسفاتاز سرم غضروف مفصل زانو با استفاده از كجاله سويا در موش هاي مازه جوان  در كنگره  INTOX 2010 Barce lona در كشور اسپانيا ارائه گرديد.

12- مقاله سركار خانم  دكتر شبنم موثقي   با عنوان بررسي اثر كلسترول بر روي نگهداري انجمادي اسپرم موش در كنگره  ISCAA در كشور چك ارائه گرديد.

13- مقاله سركار خانم  دكتر فاطمه موسوي  با عنوان افسردگي در سالمندان ساكن شمال غرب تهران  در كنگره  colongy در كشور اسپانيا ارائه گرديد.

14- مقاله سركار خانم  دكتر شهرزاد خاكپور با عنوان بررسي اثر عصاره گياه رازك بر هورمونهاي محور هيپونيز گناد و تداخل آن با سيستم اپئوئيدي در موش نر   در كنگره icn 2010 در كشور فرانسهارائه گرديد.

15- مقاله سركار خانم ك‍ژال خدامرادي  با عنوان خشنونت بر عليه زنان در دوران بارداري  در كنگره  NWIA 2010 در كشور آلمان ارائه گرديد.

16- مقاله جناب آقاي دكترمهرداد هاشمي  با عنوان كاربرد اپتام ها در تشخيص و درمان سرطانها  در كنگره internatianal Conference on Biotechnology and Nanotechnology در كشور فرانسه ارائه گرديد.

17- مقاله سركار خانم سيمين اسماعيل پور زنجاني  با عنوان بررسي تاثير ويتامين ث به پر فشاري خون به بيماران مبتلا به نارسائي كليه تحت هموياليز  در كنگره ISH 2010 در كشور كانادا ارائه گرديد.

18- مقاله سركار خانم زينب عباسي  با عنوان بررسي سيگار كشيدن و عوامل وابسته به آن در دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر تهران  در كنگره  GLOBAL Congress Of Maternal and Infant health در كشور اسپانيا ارائه گرديد.

19- مقاله سركار دكتر ملیحه انتظاری  با عنوان نقش ورزش تردمیل به هیوپاتی تجربی در موش صحرائی   در كشور آلمان ارائه گرديد.

 

 
 

ارائه مقالات اعضاي هيات علمي واحد پزشكي تهران در كنگره هاي بين المللي نسخه قابل چاپ

Preview