جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اداره بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي استاني مي شود

 

     در حضور معاونت علوم پزشكي و معاونت مالي اداري دانشگاه آزاد اسلامي مطرح شد :

اداره بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي استاني مي شود

در جلسه اي كه روز دوشنبه 11 بهمن ماه سال جاري با حضور معاونت علوم پزشكي و معاونت مالي - اداري دانشگاه آزاد اسلامي در بيمارستان بوعلي برگزار گرديد ، چگونگي توسعه و نحوه اداره بيمارستانهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

در ابتداي اين جلسه دكتر سيد مهدي رئيس بيمارستان بوعلي در جمع كليه روساي واحدهاي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي ، معاونين و مديران مالي با ارائه آمار و مستندات به تشريح عملكرد ، اقدامات و فعاليتهاي انجام شده در بيمارستان ، بعد از انتقال مديريت از دانشگاه شهيد بهشتي به دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت . وي با اشاره به جايگاه و موقعيت منحصر بفرد بيمارستان بوعلي در شرق تهران بزرگ ، خواستار حمايت گسترده مسئولان دانشگاهي در حفظ و اعتلاي خدمات درماني – آموزشي بيمارستان شد

در ادامه جلسه مهندس حسن اميري معاون مالي – اداري دانشگاه ، ضمن تجليل از تلاش مسئولانه دكتر سيدحسين يحيوي ، معاونت محترم علوم پزشكي و ياد آوري زحماتي كه وي در جهت ارتقاء آموزش پزشكي براي در اختيار گرفتن بيمارستان انجام داده است ، گفت : رشد و توسعه كمي و كيفي دانشگاه آزاد اسلامي آنهم در مدتي كوتاه بي سابقه و باور نكردني است و در حال حاضر درست مثل همان زماني كه كسي باورش نمي شد دانشگاه به اين نقطه و جايگاهي كه امروز رسيده است برسد ، تصميمات و برنامه هائي با درايت و حمايت رياست عاليه دانشگاه و همفكري و هماهنگي مسئولان علوم پزشكي براي توسعه ، تجهيزو احداث بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شده است . و در حال حاضر طرح توسعه بيمارستان بوعلي بخاطر نياز مردم منطقه ، اعضاي هيات علمي ، دانشجويان و كاركنان به داشتن يك مركز درماني مجهز ، و دارا بودن موقعيت ممتاز محلي بعنوان الگو و نمونه مناسبي در الويت قرار گرفته است .

مهندس اميري سپس به رقم 100 ميليارد توماني براي احداث ساختمان جديد الاحداث بيمارستان بوعلي اشاره نمود و گفت : برآورد اين مبلغ نتيجه جلسات متعدد كارشناسان و پيگيري متعهدانه دكتر سيد مهدي رئيس بيمارستان بوعلي بوده است .

معاون مالي و اداري دانشگاه افزود : براي تامين اين مبلغ راهكار هاي عملياتي و اجرائي مفيدي در نظر گرفته شده است كه عمده ترين آن همكاري و مشاركت كليه واحد هاي دانشگاهي براي ساخت و تجهيز بيمارستانها بصورت استاني است . اميري گفت : براي نيل به اين هدف مالكيت بيمارستانها بصورت سهام بين واحد هاي دانشگاهي هر استان توزيع مي شود و بدين ترتيب هر واحد به اندازه سهمي كه در اختيار دارد مالك بيمارستان مي شود . معاون مالي و اداري دانشگاه سپس به چگونگي تهيه و توزيع سهام و نحوه دريافت و خريد آن از سوي واحد ها اشاره نمود و كفت : براي اجرائي شدن اين طرح ، سهام بصورت اقساط در اختيار واحد ها قرار مي گيرد و هر يك از واحد هاي دانشگاهي در هر استان به اندازه سهام خريداري شده در مالكيت بيمارستان شريك مي شود .

در ادامه جلسه هريك از روساي دانشگاهي به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و پيشنهاداتي در زمينه بهبود و رفع نواقص احتمالي ارائه نمودند .

در پايان اين نشست حاضرين از كليه بخشهاي بيمارستاني بازديد نمودند و بخشهاي تازه تاسيس داخلي ، سي تي اسكن ، سنگ شكن ، براكي تراپي و مدارك پزشكي توسط دكتر يحيوي معاونت محترم علوم پزشكي ، دكتر فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران ، دكتر سيد مهدي رئيس بيمارستان بوعلي و مهندس اميري معاون مالي – اداري دانشگاه آزاد اسلامي افتتاح گرديد.

 

 
 

اداره بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي استاني مي شود نسخه قابل چاپ

Preview