جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حكم مدیر ارتباط با صنعت واحد پزشکی تهران تمديد شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، دکتر محمد رضا خانی در سمت مدیر ارتباط با صنعت در حوزه معاونت آموزشی تهران به مدت يك سال ديگر تمديد شد . دکتر محمد رضا خانی عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران دارای مدرک دکترای تخصصی مديريت محيط زيست بوده و از سال1369 تاکنون در استخدام واحد پزشکی تهران مي باشد . گفتنی است دکتر خانی تا کنون چندین کتاب نگاشته و بیش از 30 مقاله در مجلات داخلی و بین المللی ارائه نموده است ، وي مجري چندین طرح تحقیقاتی در سطح منطقه ای و استانی مي باشد .

 

 
 

حكم مدیر ارتباط با صنعت واحد پزشکی تهران تمديد شد نسخه قابل چاپ

Preview