جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري اولين آزمون osce در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران ، از برگزاری اولین آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی کار آموزان و كارورزان در دوره دکتری حرفه ای پزشکی عمومی خبر داد .وي ضمن تشريح جزئيات برگزاري آزمون باليني ساختارمند عيني كه به اختصار osce ناميده مي شود . دكتر ادهمي گفت : در حال حاضر بررسي نحوه اجراي اين طرح و عملياتي نمودن آن در الويت و دستور كار مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد پزشكي تهران EDC قرار گرفته است . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران اظهار داشت : ارزيابي توانمند يهاي باليني يكي از وظايف بسيار پيچيده و مشكل در حيطه آموزش پزشكي است . امروزه مقوله ارزيابي عملكرد باليني به نحو چشم گيري بيما ر – محور و دانشجو مدار شده است . در روش سنتي ، روش هاي ارزشيابي باليني شامل مشاهدات اساتيد ، آزمون هاي شفاهي و تست هاي چند گزينه اي مي باشد ولي بنا به دلايل متعددي از جمله ، افزايش حجم كاري اساتيد باليني ، نا رضايتي از شيوه هاي سنتي ارزيابي مهارت هاي باليني و پيشرفت هاي به وجود آمده در رشته هاي روان شناسي و آموزش باعث ايجاد و شكل گيري انواع روش هاي ارزيابي شده است . در اين راستا به عنوان نمونه روش " آزمون باليني ساختارمند عيني " جايگزيني پويا براي رويكرد سنتي ارزيابي باليني است كه هر روز محبوبيت آن نيز به خصوص در سطح دانشجويان پزشكي در حال افزايش است .دكتر ادهمي افزود : امروزه osce در اكثر مراكز پزشكي دنيا جهت ارزشيابي صلاحيت كلينيكي دانشجويان بكار ميرود. اين امتحان متشكل از نظم و عينيت خاصي است و تا حدي مي تواند علاوه بر اهداف شناختي ( سئوالات مطرح شده در ايستگاه ها ) تا حدي اهداف عاطفي يا نگرشي را نيز ارزشيابي نمايد .

آسيه سلحشوريان فرد عضو هيئت علمي دانشگاه و عضومركز مطالعات و توسعه آموزش واحد پزشكي تهران EDC نيز با ارايه توضيحاتي در باره نحوه برگزاري آزمون osce گفت :

در اين آزمون امتحان شونده از سه ايستگاه (station) كه از نظر موضوع ، زمان و نوع تقسيم بندي شده است گذر مي كند ودر هر ايستگاه بايد عملي پيش بيني شده و معين را انجام دهد .

وي سپس به مزاياي برگزاري آزمون OSCE اشاره نمود و گفت : با برگزاري اين آزمون صلاحيت كلينيكي دانشجو بطور منصفانه ارزيابي ميشود ، شانس در آن دخالت ندارد، اهداف شناختي ‘ عاطفي و مهارتي دانشجو مورد سنجش قرار مي گيرد و همه دانشجويان بطور يكسان مورد ارزيابي قرار مي گيرند . در اين آزمون دانشجو احساس مي كند كه در محيط كلينيكي قرار گرفته است . ضمناٌ اين روش براي گرفتن تاريخچه از بيمار ايده آل است .

عضو مركز EDC واحد پزشكي تهران در مورد طريقه نمره دهي در آزمون osce گفت : : سوالات مطرح شده در اين آزمون درراستاي مهارتهاي عملي دانشجويان است. در ايستگاه هاي روش كه از بيمار تاريخچه گرفته مي شود و يا معاينات باليني انجام مي شود يك فرد مشاهده گر از روي چك ليست كه از قبل تهيه شده است كار دانشجو را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

در ايستگاه سئوال ‘ براي بيشتر كردن عينيت در ارزيابي و آسان كردن امر نمره دهي از سئوالات چند جوابي (M.C.Q ) و يا صحيح / غلط (T/F ) استفاده مي شود.در انتهاي امتحان نيز دانشجو بر اساس تمامي چك ليست هائي كه در ايستگاه هاي قبلي توسط مشاهده گر تكميل شده است و نيز پاسخنامه هايي كه خود دانشجو آن را تكميل نموده توسط ممتحن به دانشجو نمره داده ميشود.

وي پيرامون اجراي اين طرح گفت: برنامه‌ريزي به طور کامل انجام شده و اکنون به صورت آزمايشي در حال اجراست تادانشجويان با اين سيستم آشنا شوند.

 

 
 

برگزاري اولين آزمون osce در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview